Contacte

Adresa noastră:

Strada Șciusev, 53
2012 Chișinău, Republica Moldova
tel: (+373 22) 213652, 227539
fax: (+373 22) 226681